339- İSLAM HUKUKUYLA BEŞERİ HUKUK ARASINDA KARŞILAŞTIRMA:

 

İslam hukukunda meşru müdafaa hakkının kullanılmasını yukarda açıklamıştık. Beşeri hukuk hükümleri ve hukukçuların görüşleri hemen hemen bu konuda islam hukukunun hükmünden farklı değildir. İslam hukukunda meşru müdafaanın dayandığı esasları belirterek beşeri hukukda bugün kabul edilen görüşe göre meşru müdafaanın dayandığı esaslarla kıyas etmiştik. İslam hukukunda meşru müdafaanın mevcut olabilmesi için gerekli görülen şartların beşeri hukukda da aynıyle mevcut olduğunu ifade edelim. Mısır ve Fransız kanunlarında durum aynıdır. Saldırıya uğrayanın kaçması konusunda beşeri hukuk bilginlerinin görüşü islam hukukçularının görüşünden farklı değildir. Bir kısım hukukçular saldırıya uğrayanın müdafaa için kaçmasını gerekli bulurken diğer bir kısmı bulmamaktadır. Keza; bir takım hukukçuları ayıplanacak bir kaçışla, ayıplanmayacak bir kaçış arasına fark gözetmekte, ayıplanmayacak kaçışı gerekli bulmaktadırlar. İslam hukukunda meşru müdafaanın hükmü ile beşeri hukukun meşru müdafa konusundaki hükmü de birbirinin aynıdır. Çünkü, beşeri hukuk da meşru müdafaayı normal kabul etmekte ve meşru müdafaa yapanı -müdafaa hududunu aşmadığı takdirde -cezai veya medeni bir sorumluluğa muhatab kabul etmemektedir.

 

BİRİNCİ CİLDİN SONU