338- SALDIRANI DEFETMENİN HÜKMÜ:

 

İslam hukukçularınca ittifakla kabul edrilir ki, müdafa halinde yapılan fiiller mübahtır ve meşru müdafaa için işlenen fillerden dolayı cezai sorumluluk yoktur. Çünkü bu durumda işlenen fiil suç değildir. Medeni hukuk bakımından da sorumluluk yoktur. Çünkü, meşru müdafaa yapan kişi mübah bir fiili yapmış ve görevini ifa etmiştir, yahut da şariin kendisine tanıdığı hakkı kullanmış olmaktadır. Medeni hukuk bakımından hakkın kulanılması ve görevin şartı hususunda sorumluluk yoktur. Fakat meşru müdafa durumunda olan, meşru müdafaa hududunu aşacak olursa işlediği fiil suçdur, hem ceza hukuku, hem medeni hukuk bakumında sorumludur.

Daha önce, İmam Azam’ın, çocuğun veya delinin öldürülmesinden, yahut da yaralanmasından, hayvanın öldürülmesinden ve yaralanmasından dolayı cezai sorumluluk terettüb etmeyeceği, ancak medeni sorumluluk terettüb edeceği görüşünü benimsediğini zikretmiştik, sadece İmam Ebu Yusuf’un bu konuda İmam Azam’a muhalefet ettiğini ve medeni sorumluluğun sadece hayvanı öldürülmesi halinde doğacağını ileri sürdüğünü belirtmişken iki görüşün de cumhuru fukahanın görüşünden ayrı olduğunu ifade etmiştik.