337- SALDIRANIN MÜDAFAA HAKKI VAR MIDIR?

(397) Tebsiret’ül-hükkam, C: 2, S: 296. Mevahib’ül-celil, C: 6, S: 241.

(398) Ahmed Saffet Bey, umumi ceza hukuku, S: 224.

Saldırıya uğrayan kişi, kendini savunurken meşru müdafaa hududunu aşarsa saldırganın müdafaa hakkı doğar. Çünkü bu durumda saldırıya uğrayanın savunma hareketi saldırı durumuna geçer ve saldırganın kendisini koruması zorunlu olur. Fakat saldırıya uğryanın hareketi müdafa hududu içinde kalırsa, saldırgan mütecaviz olarak kabul edilir ve kendisini koruma hakkı olduğunu iddia edemez. Saldııya uğrayan kişi müdafaa haddini aşacak olsa, hareketi saldırı olur ve saldırganın bu suldarıyı defedebileceği en kolay yolla defetmesi hakkı ortaya çıkar.