I- MEŞRU MÜDAFAA VEYA

SALDIRIYI DEFETME

 

331- İSLAM HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA İKİ ÇEŞİTTİR:

 

1) Özel meşru müdafaa: Buna hukuk terminolojisinde, saldırana karşı savunma deyimi kullanılır:

2) Umumi meşru madafa: buna da islam terminolojisinde, marufi emir, münkerden nehiy adı verilir. Bu iki türlü meşru müdafaa için ayrı birer bölüm tahsis edecğiz.

 

1) ÖZEL MEŞRU MÜDAFAA VEYA SALDIRANA KARŞI SAVUNMA:

 

332- ÖZEL MEŞRU MÜDAFAANIN MANASI:

 

İslam hukukunda özel meşru müdafa kişinin kendisinin veya başkasını koruması için bir görevdir. Malını veya başkasının malını her türlü gayrımeşru saldırıdan muhafaza etmesi için saldırıyı defetemek üzere gerekli olan kuvveti hazırlama hakkıdır.

Özel meşru müdafaa, ister görev, ister hak olsun, aslında saldırıyı defetme maksıdını mebnidir. Binaenaleyh üzerine ceza terettüb etmez. Çünkü saldırıyı fiilen defetmek saldıranın saldırısından dolayı cezlandırılmasını önlemez.

İslam hukukçuları özel meşru müdafaa için saldırana karşı kendini koruma deyimini kullanmaktadırlar. Bu durumda tecavüz edene saldıran, tecavüz alınana ise saldırılan tabirini kullanmaktadırlar.

Saldırıya karşı müdafaa aslolan yüce Allahın şu ayeti kerimesinin icabıdır:

“Kim de size saldırırsa, onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın.” (Bakara: 2/194)

Yala İbn Ümeyye’nin Allahın Resulünde rivayet ettiği şu hadisi şerif de aynı sadeddedir: “Yala ibn Ümeyye der ki: Benim yanımda ücretle çalışan bir kimse vardı, bir başkasıyla çatıştı, birisi diğerinin elini ısırdı. Eli ısırılan elini ısıranın ağzından hızla çekince ön dişlerinden birisi kırıdı. Hadise Allahın Resulüne getirildi. Allahın Resulü onun ön dişlerinin kırılışını heder olarak kabul etti ve buyurdu ki: “Ya elini ağzında bırıkacaktı da, sen onu hayvanın ısırması gibi ısıraack mıydın?”

Abdullah ibn Amr’ın Allahın Resulünde rivayet ettiği şu hadisi şerif de aynı manadadır: “Kim haksız yere elinden malı alınmak istenir de savaşırsa ve mücadelede öldürülürse o kişi şehid olur.”

Ebu Hüreyre’nin Allahın Resulünde rivayet ettiği şu hadisi şerif de aynı hususu desteklemektedir: “Eğer birisi izinsiz olarak seni gözetlerse sen de ona bir çakıl taşı atar ve gözünü çıkarırsan sana hiçbir günah yoktur.”

İslam hukuku saldırıyı defetme hakkını saldırıya uğrayan kişinin canını veya  malını koruması için kabul ettiği gibi, başkasının namusunu, canını ve malını koruması için de saldırıyı defetme hakkını vermiştir. Bu noktada Allahın Resulü şöyle buyurur: “İster zalim olsun, ister mazlum olsun kardeşine yardım et.”