318- SEBEBİYET  İLE SORUMLULU⁄UN ALAKASI

 

Suçlunun kendisine nispet edilen suçdan sorumulu olması için suçun kendi fiilinden meydana gelmesi şarttır. Ayrıca işlediği fiille sorumlu tutulduğu sonuç arasında bir sebeb bağlantısı bulunması gerekir. Suçlunun fiili mübaşereten işlemesi halinde fiiliyle neticesi arasında sebebiyet bağlantısı bulunduğunu söylemek zor olmaz. Çünkü fiil ile netice doğrudan doğruya birbiriyle balantılıdır. Ama suçlunun fiili sebeb durumunda olursa, bir çok yerde fiil ile netice arasında sebebiyet bağlantısının bulunduğunu söylemek zor olur. Çünkü fiil doğrudan doğruya neticesiyle bağlantı halinde olmaz. Neticeye götüren sebeblerin sayısı arttıkça bu zorluklar da ortaya çıkar. Sebebler ya birbirini destekler ya birini kateder. Netice uzadıkça ve neticeyle fiiler arasında sebebler doğdukça sözünü etiğimiz zoluklar artar. Aşağıda bu zorlukları açkılayacak ve hükümlerini beyan edeceğiz.