279- BEŞERİ HUKUKDA CEZAİ

SORUMLULU⁄UN ANLAMI:

 

Beşeri hukukda cezai sorumluluğun anlamı esasları islam hukukundakinin aynıdır. İslam hukuku cezai sorumluluk bakımından ancak cebir felsefesine dayanan determinist presibe dayalı hukuk sistmelerine aykırı düşer ki, bu tür hukuk sistemini benimseyen devletlerin sayısı azdır.

Genellikle beşeri huku Fransız devriminden önce bu görüşte  değildi. O sıralarda cezai sorumluluğun anlamı bir başkaydı. Şöyle ki; suçu işleyen kişi nasıl olursa olsun (ister insan, ister insan olmayna bir varlık, ister kendi isteği ile işlesin, ister isteksiz, ister mümeyiz olsun ister olmasın) işlediği fiilin neticesinden sorumlu oluyordu. Ama bugün aşağı yukarı yeryüzünün beşeri hukuk tatbik eden devletlerinin çoğunluğu islamın 13 asır önce koyduğu hükümleri benemsemektedir.