270- ÖZEL NİTELİKLERİ BULUNAN SUÇ ORTA⁄ININ ŞARTLARI:

 

Tesebbüben suça iştirak eden suçlunun durumu suçun niteliğini veya verilecek cezanın özelliğini değşitirmeyi gerektiriyorsa verilecek ceza bu özel duruma göre düzenlenir. Eğer tesebbüben suça iştirak eden suçu adet haline getiren birisiyse cezası ağırlaştırılır. Yok yaşı küçükse cezası hafifleştirilir. Beyinsiz veya deli ise ceza affedilir. Şayet tesebbüben suça iştirak eden kişinin yapılan fiilin yapılmasında hakkı varsa ancak bu fiilin yerine getirilmesini kendisi yapmayıp başkasını teşvik etmişse mesela, bir babanın çocuğunu, bir hocanın öğrencisini, bir kocanın hanımını tehdid için başkasını teşvik etmesi halinde suçu doğrudan doğruya işleyen için bu fiil suç olarak kabul edilir. Ama suça sebeb olan kişi için suç olarak kabul edilmez. Zira aynı suçu bizzat suça sebeb olan kişi işlemiş olsa suçlu sayılmaz, haklı sayılır. Mabaşereten suç işleyen kişi tehdid hududunu aşacak olursa mütesebibin mesuliyeti sadece tehdid sınırını aşan kısma aid olur.