b- TESEBBÜBEN (DOLAYLI OLARAK) İŞTİRAK

262- TESEBBÜBEN SUÇA İŞTİRAK EDENLER:

 

Suç sayılan bir fiili işleyen veya başkalarını bu fiile teşvik eden, yahut yardım eden, yahut bu noktada diğerleriyle birleşen kimse suça tesebbüben ortak saylır. Ortaklığın mevcudiyeti için suçlunun birleşme teşvik ve suça yardım konusunda iştirakinin bulunması şarttır.