257- UMUMİ İŞTİRAK ŞARTLARI:

 

Suça iştirak ister mübaşereten olsun ister başka yollarla olsun iştirakin suç sayılması için iki genel kaidenin bulunması gerekir. Bu iki genel kaide şunlardır:

I- Suçlular birden fazla olmalıdır. Eğer bir suçu birden fazla kişiler işlememişse böyle bir fiilde ne direkt olarak, ne de endirekt olarak iştirak söz konusudur.

II- Suçlanan kişilere cezası belirtilen yasak bir fiil nispet edilmelidir. Suçlanan kişilere nispet edilen fiiller suç olarak cezası belirtilmemişse ortada suç diye bir şey yoktur ve buna bağlı olarak da iştirak söz konusu olamaz.