SUÇUN MADDİ DAYANA⁄I

 

247- BÖLÜMÜN PLANI:

 

Suçun maddi dayanağı yasaklanan fiilin işlenmesi ile oluşmuş olur. Suç ister objektif olsun ister subjektif netice değşimez. Suçlu; suçu tam olarak işlerse suç bütün unsurlarıyla teşekkül etmiş olur. Başkasının malını çalmak gibi. Bazı hallerde de suçlu, suçu tam olarak yapmaz. O zaman suç eksik olur. Çalınan malların saklandığı yerden çıkarılmasından önce tutulması veya götürülmesinden sonra zabtedilmesi gibi. İşte biz bugünkü kanuni istilahımızda tam olarak işlenmeşi suçlara suça başlangıç adını veriyoruz.

Yasak bir fiili tek bir kişi işleyebileceği gibi topluca da işlenmiş olabilir. İştirak; doğrudan doğruya veya kısmen olabileceği gibi birbirlerini teşvik ve tahrik yoluyla da olabilir. Bir kısmı suçu işlerken bir kısmı da ona yardımcı olabilir. Bugün hukuk terminolojisinde bu tür suçlara suça iştirak adı verilir.

Şu halde suçun maddi dayanağından söz ederken tam olarak suçun işlenmesi suça başlangıç ve suça iştirak üzerinde durmak gerekecektir. Bütünüyle suçdan söz etmenin yeri her suçu teker teker araştırıp rükünlerini şartlarını ve cezalarını belirtmek istediğimiz özel ceza hukuku bülümüdür. Kitabı genel bölüm ve özel bölüm olarak ayırmış olmamızın mantıki izahı budur. Onun için tümüyle suç üzerinde ikinci bölümde duracağız. Suça başlangıç ve iştirak hususu bu bölümde üzerinde duracağımız konulardır. Bunlardan her biri için ayrı bir bölüm ayıracağız.