246- CEZAİ HÜKÜMLERİN ŞAHISLARA

TATBİKİ KONUSUNDA

İSLAM HUKUKUNUN PRESİPLERİ:

 

Yukardan beri yaptığımız açıklamalardan anlaşılıyor ki islam hukuku bütün şahıslara tatbik olunur. Makamı, yeri, malı veya sıfatları ne olursa olsun bu hükümlerden bir şahıs muaf tutulamaz. Ve islam hukuku bütün prensibini son hadde kadar tatbik eder. Hiçbir guruba, kurula veya şahsa ayrıcalık tanımaz.

İşte islam hukukundaki eşitlik prensibi ve işte islam hukukunun şahıslar üzerindeki geçerliliğinin tatbiki, Şüphesiz ki bu bakımdan islam hukuku beşeri hukukla kıyas edilemeyecek yüceliklere haizdir. Modern hukuk yeni yeni kabul ettiği bir takım nazariyelerine rağmen hala islam hukukunun ulaştığı seviyelerden çok aşağılardadır. Yaptığımız karşılaştırmalardan insaf sahibi herkes rahatlıkla diyebilir ki islam hukukuda eşitlik prensibi son derece üstün bir noktaya ulaşmış olduğu halde beşeri hukuk bu noktada henüz emeklemekte olan bir çocuktan farksızdır.