231- İSLAM HUKUKUYLA BEŞERİ HUKUK ARASINDA MUKAYESE:

 

Beşeri hukuk; yabancıların bir devletin sınırları içerisine girmesinin yasaklanması prensibini kabul etmekte ve genel güvenlik bahiskonusu olduğu takdirde her zaman için izinli olarak girenlerin yurd dışı edilmesine musaade etmektedir. Her hangi bir yabancının bir devletin sınırları içerisine izinsiz olrak girmesini yasaklamakta ve onların muvakkat bir süre ikametlerini kabul etmektedir. Bir müddet bitince ikamet izni ve süresi yenilenmedikçe devletin onu yurd dışı etmesi hakkı doğmaktadır. Son zamanlarda uygulanmakta olan bu perensib islam hukukunun on üç asır önce koyduğu prensiblerin hemen hemen aynıdır. Beşeri hukuk, devletin vatandaşlarını yurd dışı edemiyeceği veya kendi vatanına girmesini önleyemeyeceği hususunda ittifak halindedir. Fakat beşeri hukuk yurddışı edilen şahsın güven içinde bulunacağı bir yere gönderilmesi gerektiği hususunda islam hukukundan ayrılmaktadır. Beşeri hukuk yurddışı edilmesi gereken yabancının devlet toprağının dışına gönderilmesiyle yetinmektedir. İsterse yurd dışı edilen kişi gönderildiği yerde helaka maruz kalsın, o beşeri hukuku alakadar etmemektedir. İşte bu noktada islam hukuku izahı gerektirmeyecek kadar açık olarak beşri hukukdan üstün olduğunu göstermektedir.