223- SUÇLULARIN TESLİMİ:

 

Denilebilir ki suçlunun suçu işlediği yerde mahkeme edilmesi başka bir yerde mahkeme edilmesinden daha iyidir. Hem de adaletin gerçekleştirmesi ve suçun önlenmesi için bu yol daha garantilidir. Zira suçun işlendiği mahalde deliller getirmek, şahitler bulmak ve delilleri tartışmak daha kolaydır. Suçun neticelerini müşahade etmek imkanları doğar. Kısacası dava bütün şartlarıyla rahatlıkla davranılabilir. Ayrıca suçlunun suç işlediği mahalde cezalandırılması cezanın değerinin korunmasına vesile olur. Çünkü cezadan maksat uslandırmak ve engel olmaktır. Suçluyu uslandırıp suçu gören veya bilenlerin kaçınmasını sağlamaktır. Suçun işlendiği mahalin dışında suçluyu cezalandırmak ise, suçlunun uslanmasını sağlamakla birlikte, görenlerin o suçdan kaçınması bakımından tam olarak görevini ifa edemez. Bu durumda suçluyu suçun işlendiği mahallin güvenlik kuvvetlerine teslim etmek ve orada suçun işlendiği mahal mahkemeleri tarafında yargılanmasını sağlamak daha sağlam olur. Eğer bu durumda suçlunun kaçtığı devletinmahkemelerin  de yargılanmasının suçlu açısından büyük bir zararı yoksa. Ayrıca kaçtığı ülkenin yasaları ile teslim edilmesi istenen  ülkenin yasaları da aynı ise. Suçlunun suçu işlediği mahallin güvenlik kuvvetlerine teslimi en iyisidir.

Fakat denilebilir ki bir devletin vatandaşı olan bir suçlunun bir başka devletin toprağında işlemiş olduğu suçtan  dolayı mahkeme edilmek üzere o devlete teslimi suçlunun tanımadığı dil ve ırk bağı ile bağlı bulunmadığı bir topluluğun arasında kendisini savunma imkanı bulmayacağı için gadre ve zulme uğramasına vesile olabilir.

Her iki görüş de dikkatle düşünüldüğü zaman akla gelmesi normal olan görüşlerdir. Her iki görüşün kendine mahsus iyiliği ve eksikliği bulumaktadır. İslam hukuku imkan nisbetinde adaleti gerçekleştirmek ve yine imkan nisbetinde islam devletleri vatandaşlarının zulme uğramasında önlemeyi garenti etmek üzere bu iki görüşün arasında orta bir yol izlemiştir. Bu yolun esası suçluyu müslüman bir devlete teslim etmekle müslüman olmayan bir devlete teslim etmek, arasındaki fark meydana getirmektedir.