222- SUÇLULARIN TESLİMİ VE UZAKLAŞTIRILMASI:

 

Yukarda dedik ki her islam devleti islam hukukunun tatbiki konsunuda kendisini islamın temsilcisi olarak kabul etmek zorundadır. Bu durmuda bir İranlı Irak’da suç işlerse onu Mısr’da mahkeme etmek mümkündür. Fakat bir müslümanın, bir zımminin, veya müste’minin bir islam ülkesinde suç işleyip sonra bir başka islam ülkesine kaçtığı, yahut da dar’ül-harbe firar ettiği olabilir. O zaman suçun kendi topraklarında işlendiği devlet firarinin mahkemesini kaçtığı devletten isteyebilir bu durumda onu firar ettiği mahkemeleri önünde mahkeme edilmek üzere teslim etmek mümkün müdür? Suçlu bazı hallerde canlılığı ve umumi güvenliği ihlal ile ün kazanmış olabilir. Bu durumda benzer niteliklere haiz olan kimseleri bir devletin uzaklaştırma imkanı var mıdır? Şimdi sıra ile bu iki konu üzerinde söz etmeye çalışalım: