221- İSLAM HUKUKU İLE BEŞERİ HUKUK ARASINDA KARŞILAŞTIRMA: 

 

Beşeri hukuk bu saydığımız konularda genellikle islam hukukundan pek farklı hükümler ihtiva etmez. Beşeri hukuka göre bir devletin toprakları üzerinde bulunan deniz suları o kıyıya sahil olan devletin hakimiyeti altındadır. Beşeri hukuk savaş gemilerini bağlı bulundukları devletin kanunlarına göre sorumlu kabul etmektedir. Ticari gemilere gelince onlara kendi devletlerinin suları içersinde veya açık denizerde bulundukları sürece, bağlı bulunduğu devletin yasaklarını uygulamaktadır. Ama bir başka devletin sularında seyrettği takdirde bu durumda verilecek karar konusunda devletler rarasında faklı görüşler vardır. Bazıları geminin bağlı bulunduğu devletin yasalarını değil, yüzdüğü suların sahibi bulunan devletin yasaklarını uygulamaktadırlar. İngiltere’de bu yasa geçerlidir. Dikkat edilirse bu İmam Azam’ın ve Ebu Yusuf’un öne sürdüğü görüşün tatbikinden başka bir şey değildir. Birçok dvletler ise gemileri bağlı bulundukları devletin yasaklarına karşı sorumlu olarak kabul etmekteler ki, bu da diğer üç mezhep imamının görüşünün aynıdır. Fransa ise bazı hallerde kıyı sularında yüzdüğü devletin kanunlarını bazı hallerde de bağlı bulunduğu devletin kanunlarını uygulamakla bu iki nazariye arasında kalmaktadır.