210- DÜNYANIN TAKSİMİ:

 

İslam hukukçuları yukarda belirttiğimiz değerlendirmeler ışığında hareket ederek yeryüzünü ikiye taksim etmişlerdir. İslam hukukçularına göre dünya ikiye bölünmektedir. Bir üçüncüsü yoktur.

Birinci bölümde islam ülkeleri yer almaktadır. Ki buna islam hukukçuları “Dar’ül-islam” (İslam yurdu) adını vermektedirler. İkinci bölümde ise diğer bölgeler yer almaktadır ki, buna islam hukukçuları “Dar’ül-harb” (harb yurdu) adını vermektedirler. Öyleyse birinci bölgede yer alan ülkelerde islam hukukunun tatbiki gerekir. İkinci bölgede yer olan ülkelerde ise bunu tatpik imkanı olmadığı için tatpik gereği de bulunmaz.