410- İSLAM HUKUKU VE BEŞERİ HUKUK

 

Modern hukukçuların bu konudaki fikirleri İslam hukukçularının düşüncelerine uymaktadır. Şöyle ki:modern hukukçular da burada ikiye ayrılmaktadır. Küçük bir gurup tıpkı İslam hukukunca benimsenmeyen görüş taraftarları gibi, sarhoşluğun şuuru giderdiğine inanmakta ve bu yüzden sarhoşken işlediği fiiller sebebiyle kişinin cezai sorumluluğu bulunmadığını iddia etmektedirler. Ama çoğunluk, İslam hukukunca tercih edilen düşünceyi benimsemektedir. Yani sarhoşluk verici maddenin, niteliği bilinmeden veya başkasının zoruyla alınması halinde işlenen suçlarda cezanın kalkacağı; buna karşılık kendi isteğiyle sarhoşluk verici maddeyi alan ve sarhoşken suç işleyen kişinin bundan dolayı cezalandırılacağı görüşündedirler.

Bu noktada Mısır Ceza Kanunu İslam hukukunca tercih edilen görüşe tamamen uymaktadır. Çünkü Mısır kanunlarına göre; çeşidin ne olursa olsun, zorla veya bilmeyerek alınan uyuşturucu maddelerin sebeb olduğu şuursuzluk sonucunda işlenen fiiller cezayı gerektirmektedir.