367- SORUMLULUĞUNORTADAN

KALKMASININŞARTLARI

 

Hekimlikteki sorumluluğun ortadan kalkması için yukarda açıkladığım hükümlerin ışığı altında, şu şartların mevcudiyeti gereklidir:

1- Fail doktor olmalıdır.

2- Söz konusu fiili, tedavi amacıyla ve iyi niyetle işlemelidir.

3- Tıbbi prensiplere uygun hareket etmelidir.

4- Hastanın yahut veli veya vasi gibi onun yerine geçen birisinin izni olmalıdır.

Bu dört şart mevcut olduğu takdirde doktor için sorumluluk yoktur. Eğer bunlardan birisi noksansa sorumluluk vardır.