359- ÇOCUKLARIUSLANDIRMANINŞARTLARI

 

Kadınların uslandırılması için gereken şartlar, çocuklar için de aynen geçerlidir. Binaenaleyh çocuğun uslandırılması, işlediği bir suç sebebiyle yapılmalıdır. Yoksa işlemesinden korkulan bir fiil için uslandırma söz konusu edilemez. Keza dövme de, çocukluk durumu ve yaşla uyuşur şekilde, acıtmayacak biçimde olmalıdır. Ayrıca dövme durumunda, yüz, karın ve cinsiyet organları gibi tehlikeli noktalara vurulmamalıdır. Çocuk, uslandırma amacı gütmeyen bir maksatla ve aşırı şekilde dövülmemelidir. Sadece yaşına uygun uslandırma metodu sayılacak bir ölçüde dövülmelidir. Bu hududlar içerisinde kalan dövme olaylarından dolayı, döven için sorumluluk yoktur .Çünkü bu fiil, kendisi için mubah bir davranıştır.