357- TEDİBTENDOLAYISORUMLULUK

 

Yukarda işaret ettiğimiz her iki görüşten şu netice çıkmaktadır:

Karısını uslandırmak için meşru hududlar dahilinde döven koca için ne cezai, ne de medeni bakımdan soruşturma açılabilir. Çünkü o, kanun koyucunun kendisi için tanıdığı bir hakkı normal olarak kullanmaktadır. Ancak meşru tedib hududunu aşan fiillerde hem cezai, hem de medeni sorumluluk vardır. Yukarda işaret ettiğimiz fakihler arası uyuşmazlık ise tedib hududunun aşılmasından değil, ölüme veya bir organın kopmasına sebeb olan haller üzerindedir.