II- USLANDIRMA

 

351- KADININUSLANDIRILMASI

 

İslam hukuku, Allah’ın itaatı vacib kıldığı konularda kocasına itaat etmeyen kadını uslandırma hakkını kocaya tanımıştır. Çağırdığı zaman gelmemesi, izinsiz evinden çıkması bunlar arasındadır.Bu hakkın temeli iseYüce Allah’ın şu ayet-i celilesidir:

“Erkekler, kadınlar üzerine hakimdirler. Çünkü Allah, kimini kiminden üstün kılmıştır. Ve çünkü erkekler mallarından harcamaktadırlar. Onun için iyi kadınlar itaatkar olup Allah’ın kendilerini korumasına karşılık kendileri de gizli yerlerini koruyanlardır. Dik kafalılık, şirretlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarına girmeyin ve dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür.” (Nİsa: 4/34)

Bu ayet-i celilede yer alan ve “dikbaşlılık” manasına gelen “nüşüz” kelimesi Allah’ın koyduğu hakları yerine getirmemek ve onlara karşı dikbaşlılık etmektir.