E-ŞER’İ HÜKÜMLERİN BEŞERİ HÜKÜMLERLE

ALAKASI

 

191- KUR’AN VE SÜNNETE MUHALİF KANUN

VE LAYIHALARIN HÜKMÜ:

 

Kanun veya layihalar Kur’an ve sünnetin nasslarıyla, yahud da islam hukukunun genel prensipleriyle ve teşri ruhuyla uyuşursa ona itaat etmek vacib olur ve muhalefet edenin cezalandırılması gerekir. Ancak kanun ve layihalar Kur’an ve sünnetin nassalarının dışına çıkarsa, yahut islam hukukunun genel prensiplerini ve teşri ruhunu çiğnerse o zaman bu kanun ve layihalar mutlak manada batıl olduğunu anlatmazdan önce hukuktaki butlan naziryesi üzerinde söz etmeğe çalışacağız.