188- NESİH NE ZAMAN OLMUŞTUR?

 

Biz bunun dışında kalan hükümler nesih kabul eder veya etmez derken bununla Allah’ın Resulunun yaşadığı, yani teşri prensiplerini nazil olduğu dönemi kastediyoruz ki bu Kur’an ve sünnetle alakalıdır. Resulun vefatından sonra nasih işlemi son bulmuştur. Allah’ın Resulunu vefatından sonra Kur’anın nassları ve sünnet bütünüyle nesih ihtimali bulumayan muhkem metinler halinde bize intikal etmiştir. Vahyin kesilmesinden ve Allah elçisinin vefatından sonrabir daha Allah’ın; Resulüne indirdiklerinin değiştirecek, neshedecek veya yeni bir hüküm koyacak güce sahip hiçbir merci kalmamıştır.