182- ŞÜPHELERLE HADLERİN

DURDURULACAĞI PRENSİBİ    

TAZİRİ GEREKTİREN SUÇLAR

KONUSUNA DA TATBİK OLUNUR MU?

 

Aslında şüphelerle hadlerin durdurulması kaidesi haddi gerektiren suçlar için vazolunmuştur. Ancak taziri gerektiren suçlar için tatbikini önleyici bir engel yoktur. Zira bu kaidenin konulmasından maksat; adaleten gerçekleştirilmesi, suçlanan kişinin menfaatının garanti altına alınmasıdır. Her sanık ister haddi gerektiren suçla, ister taziri gerektiren suçla suçlansın. İki yönden değerlendirilir:

Şüphelerle hadlerin durdurulması prensibinin haddi gerektiren suçlarda beraatla neticelenmesi üç halde tazir suçları için de tatbik olunur, ama haddi tazir cezasıyla değiştiren için de tatbik olunmaz. Çünkü taziri gerektiren suçların cezası önceden takdir olunmamıştır. Bu hakimin takdirine ve ihtiyarına terkedilmiştir. Halbuki haddi gerektiren suçların cezaları önceden takdir olunmuş ve son derece şiddetli cezalar konmuştur. Hakimin bu cezalardan vazgeçmesi ve yerine birbaşka ceza verme yetkisi yoktur. Ancak şüpheli hallerde durdurulması bunun dışındadır.