173- ÜÇÜNÇÜ MAKSAT:

 

Fertlerin ve toplumların durumun iyileştirmek için gerekli husuları gerçekleştirmek. Fertlerin veya toplumların durumunu iyileştirmek için gerekli olan hususlar edeb ve ahlakın en güzel bir biçimde seyrini icab ettirdiği hususlardır ki bunlar ortadan kalkarsa insanların hayat nizamı bozulur. Birinci maksadı teşkil eden insanların hayatları için zaruri olan hususlarda olduğu gibi.) Keza sıkıntıya da duçar olurlar. (İnsanların muhtaç oldukları şeyleri temin etmek için gerekli olan ve ikinci maksadı teşkil eden hususunda olduğu gibi) ancak selim fıtrat ve makul ölçüler içeriside iğrenç, çirkin ve hoş karşılanmayan bu hale düşmelerine sebep olur.

Fertlerin bu toplumların durumlarını iyileştirme esası bu manada güzel ahlakı, güzel gelenekleri ve insanların en iyi yolda en üstün faziletlerle geçinebilmeleri için aranan hususlar ihtiva eder.