172- İKİNCİ MAKSAT:

 

İnsanların muhtaç oldukları şeyleri temin etmek: İnsanların muhtaç oldukları şeyler hayatın zorluklarını ve yükümlülüklerini kolaylaştırmak, meşakkatlara katlamayı sağlamak için gerekil olan hususlardır. Bunlar ortadan kalkınca insanların hayat düzenleri bozulmaz anarşi ve fesat yaygınlaşmaz ama, insanlar zorluklara ve meşakkatlere katlanır. İşte insanların muhtaç oldukları şeyleri temin etmek insanların sıkıntısını gideren, yükmülülüklerindeki zorlukları hafifleten ve muamele yollarını kolaylaştıran hususları içine alır.