168- NEHİY SİGASI:

 

Hass lafız; nehiyle yahud nehiy manasındaki bir haber sigasıyla varid olursa tahrim ifade eder. Yani yasaklanan fiili kesin olarak yapmamayı ister. Mesela yüce Allah’ın şu kavli bunun örneğidir:

“Çocuklarınızı açlık korkusu ile öldürmeyin.” (İsra: 17/31)

“Sizden her kim ki dinden dönerse ölünce kafir olarak ölsün.” (Bakara: 2/217)

Nehiy sigasını ifade ettiği manadan çevirip bir başka manaya götüren bir karine bulunursa karinenin delalet ettği mana kabul olunur. Allah’ın şu ayetleri bunun örneğidir.

“Rabbimiz kalbimizi kaydırma.” (A’li İmran: 3/8)

Buradaki nehiy dua içindir. Bir de serahat anlamı taşıyan karine vardır. Şu ayeti celile bunun örneğidir:

“Size açkılanırsa hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız.” (Maide: 5/101)