163- TAHSİSDEN MAKSAT:

 

Tahsisle; ya amm lafzın murad olunan manasının beyanı, yahud da hükmün bazı fertler için neshi ve iptali kastolunur. Kesin olan bir nass ancak onun derecesinde veya ondan daha üstün bir derecedeki nass ile beyan olunabilir. Keza kesin olan bir nass ancak onun derecesinde veya ondan daha üstün derecede bulunan bir nass neshedebilir.