161- MÜSTAKİL OLMAYAN DELİL:

 

Amm hükmün ifadesinden bir cüz olan delilidir. Mesela yüce Allahın şu ayeti celilesindeki istisna hükmü bunun bir örneğidir:

“İffetli kadınlara iftira atıp da sonra dört şahit getirmeyenlere seksen değnek vurun ve ebediyyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar fasıkların kendileridir, ancak bundan sonra tevbe etmiş ve islah etmiş olanlar müstesna.” (Nur: 24/4)

Buradaki istisna amm’ın hükmünü tahsis eden ve müstakil olmayan delildir.