154- MÜTEŞABİH:

 

Lafzın söylenişinden muradın ne olduğunu gösteren bir delil bulunmayan, muradı açıklayacak harici karinelar mevcut olmayan ve şariin bilinmesini murad etmediği, bu yüzden de açıklamamış olduğu lafızdır.

Teşri hükümlerle ilgili metinlerde müteşabihe benzer hiçbir şey yoktur. Binaenaleyh ahkam ayetlerinde veya ahkamla ilgili sünnetlerde muradının bilinmediği müteşabih bir lafız mevcut değildir. Müteşabih lafız teşrii hükümlerin dışında bulunmaktadır. Kur’anı Kerimde bazı surelerin baş harfini teşkil eden hece harfleri müteşabih örnekleridir.