149- ÇATIŞMA DURUMUNDA HÜKÜM:

 

Bir hükmün zahiri ile nassı birbiriyle çatışırsa nass tercih olunur. Zira şari esas olarak nassı kastetmiştir. Nass ile müfesser çatışacak olursa, müfesser tercih olunur, çünkü müfesser ile nassın neye delalet etiği açıklanmıştır. Dolayısıyla tevile ihtimal bulunmamaktadır. Muhkemle müfesser çatıştığı zaman, muhkem tercih edilir, çünkü muhkem müfesserden delalet bakımından daha kuvvetlidir.