146- NASS:

 

Nass; lafzın sigasının sıyakından temel olarak kastolunan manaya açıkça delalet etmesidir. Lafzın vuzuhiyetiyle mana zahir olduğuna göre lafız onun üzerinde nass durumunda bulunur. Mesela yüce Allahın “Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır.” (Bakara: 2/275)

Kavli, alışveriş ile faiz arasında bir benzerlik bulunmayacağının nassıdır. Çünkü bu mana lafzın zahirinden anlaşılmakta ve esas olarak siyakındaki maksadı teşkil etmektedir.

Nassın hükmü zahirin hükmü gibidir ve tevil bakımından ona benzer.