C- CEZAİ HÜKÜMLERİN (YANİ HUKUKİ METİNLELRİN) TEFSİRİ

 

139- HUKUKİ METİNLERİN TEFSİRİNDE HAKİMİN YETKİSİ:

 

Hukuki metinleri tetkik ederken girift bir nokta veya açıklamayı gerektiren gizli bir husus, yahut da ifadeler içersinde karmaşık bir bölüm bulunursa hakim bu noktaları yorumlamakta serbesttir. İslam hukukçuları hukuki metinlerin açıklanmasında ve hükümlerin anlaşılmasında uygulanacak ve göz önünde bulundurulacak bazı tefsir (yorum kaideleri koymuşlardır. Bu kaidelerin bir kısmı hukuki metinlerin dili ile ilgilidir, bir kısmı da koyduğu hükümlerle alakalıdır.

Hukuki metinlerin tefsiri için konulmuş olan ve metnin diliyle ilgili kaideler: