133- İSLAM HUKUKUNDA KANUN LAHİYA VE KARARNAMELELRİN YERİ:

 

İslam hukukuna göre kanun kararname  layihalar islami teşriatı bütünleyici unsurladır. Zira islam hukuku yönetimi elinde bulunduranlara fertlerin ve toplumların menfatını haledar eden durumlarda hükümler koyabilmelerine müsaade etmektedir. Herhangi bir islam ülkesine umumun menfatı gerektiriyorsa yasal organların mübah sayılan bir fiili cezalandırma yetkileri olduğu gibi, suçu tümde bağışlamaları veya kaldırma yetkileride vardır. Tabii bu taziri gerekitiren suçlarda ve mumun menfaatı, suçun affedilmesini cezanın tümünün veya bir kısmını bağışlanmasını gerektirdiği hallerde bahis mevzuudur117. Yasal organlar hakimin yetkisini taziri gerektiren suçlardan herhangi birisinde daraltabileceği gbi umumun menfaatı icabettirdiği hallerde geniş bırakabileceği gibi umumun menfaatı icabettirdiği hallerde geniş bırakabilirler. Yasal organların çıkardığı çıkardığı kanun karar ve layihalar şeran geçerlidir ve itaatı gerekir, ancak bunların şeritanı açık hükümlerine, genel prensiplerine v teşri ruhuna muhalif olmaması şarttır. Eğer bu şartlar bulumazsa, o zamaan kanun, karar ve layiha batılı sayılır geçersizdir. Bu noktayı nesp konusunda açıklayacağız.

(117) Bkz. 191. no’lu paragraf ve devamı.