130- İCMA’IN DELİL OLMA DURUM:

 

İslam müctehitlerinin hepsi; ister topluca, ister ayrı ayrı herhangi bir olay üzerinde verilecek hükmün üzerinde ittifak ederlerse üzerinde ittifak edilen bu hükme uymak vacib olur. Ve hükmün doğruluğu için icma’ kesin bir delil olarak kabul edilir. Fakat görüş bütün müçtehitlerden değil, de eksiryetten sadır olursa o zaman delil zannı olur ve fertler için buna ittiba etmek caizdir. İçtihad edenlerin ise onun aksini düşünmesinde bir beis yotur. Yeter ki devletin başında bulunanlar ekriyetle yapılan icma’ı uymayı gerekli görmesinler. Eğer devletin başında bulunanlar ekseriyetle yapılan icma’ı gerekli bulurlarsa bu durumda ona uymak vacib olur.