126- SÜNNET KAT’i midir, ZANNİ midir?:

 

Mütevatir Sünnetin Allahın Resulünde varid olduğu kesindir. Çünkü naklin tevatür derecesine ulaşması ravilerin doğruluğuna ve naklin kesinliğine delildir. Meşhur sünnetin Allahın Resulünden nakleden sahabeden varii olduğu kesindir. Ancak Allahın Resulünden varid olup olmadığı kesin değildir. Zira Resulden onu duymuş ve tevatür derecesine erişmiş bir kitle yoktur. Ancak sahabeden sonra onu nakledenler tevatür derecesine ermiş bir topluluktur. Ahad tarikiyle gelen sünet ise Resulden varid oluşu bakımından zannidir.

Sünnetin delaleti ya katidir, ki bu durumda tevil ihtimali  kalmaz veya zannidir, ki bu durumda tevil ihtimali mecut olur.