118- KUR’AN HÜKÜMLERİNİN DELALETİ; YA KAT’İDİR VEYA ZANNİDİR:

 

Kur’anın hükümleri kati olduğuna göre, bu hükümlerin kastolunan manaya delaleti; ya katidir veya zannidir. Eğer   bir hükmün kastolunan manaya delaleti; tevil kabul etmeyecek kesinlikte ise o zaman bu delalet kati olur. Nitekim:

“İffetli kadınlara iftira atıp da sonra; şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun ve onların şahadetini ebediyen kabul etmeyin.” (Nur: 24/4)

Ayeti bunun delilidir. Ayette geçen seksen kelimesi sayıya delalet etmektedir, ebediyet kelimesi ise şahitliğin süresiz olarak kabul olunmayacağına delalet etmektedir. Bir ayetin kastolunan manaya delaleti; te’vil kabul edebilir mahiyete ise bu delalet zanni olur. Yüce Allahın şu kavli bu meyandadır.:

“Boşanan kadınlar kendiliklerinden üç aybaşı hali beklerler.” (Bakara: 2/228)

Burada metinde geçen ve aybaşı halini ifade eden “kuru kelimesiyle aybaşı veya aybaşı halinde temizlenme kastolunabilir. Binaenaleyh bu ayetin bu anlama delaleti kati değil zannidir. Çünkü bu vasıfla aybaşı hali de murad edilmiş olabilir, aybaşından temizlenme hali de murad edilmiş olabilir.