117- KUR’ANIN HÜKÜMLERİ KESİNDİR:

 

Kur’anı Kerim bize yazılı ve sözlü olarak tevatür yoluyla gelmiştir. Tevatür; naklolunan şeyin kesinliğini ifade eder. Binaenaleyh Kur’anı Kerimin vürdudu kesindir. Şurası kati bir gerçektir ki; Kur’anı Kerim, bize Hz. Peygambere Rabbinden nazil olduğu gibi gelmiştir. Çünkü Kur’anı Kerim, Peygamberden yazılı ve sözlü olarak tevatür yoluyla bize intikal etmiştir. Tevatür yoluyla intikal kesinlik ve yakin ifade eder. Kur’anı Kerimi vahiy katiblerinden meydana gelen bir topluluk Resulden duydukları gibi yazmışlar ve yalanda birleşmeleri mümkün olmayan sahabelerden bir topluluk da onu ezberlemiş ve sonra bunları bir başka topluluk ezberliyerek birbirlerine intikal ettirmiş, ülkelerin değişmesine, bölgelerin farklılığına, cinslerin ihtilafına rağmen, Kur’anın harfinde ve lafzında hiçbir ihtilaf olmamıştır.