115- İSLAM CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

 

İslam ceza hukukunun kaynakları, yani ceza işlemlerle ilgili hükümlerin alındığ kaynaklar yukarda belittiğimiz kaynakların aynıdır. Sadece bu kaynaklardan bir kısmı üzerinde ittifak, bir kısmı üzerinde ihtilaf hasıl olduğunu gözönünde bulundurmak lazımdır.

İslam ceza hukukunun suçlar ve cezalarla ilgli kesin olarak  kabul ettiği kaynak dörttür. Bu dört kaynaktan üçü üzerinde kesin ittifak vardır ki, bunlar, Kur’an, sünnet ve icmadır. Dördüncüsüne gelince ki bu kıyastır-bazı hukukçular bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı kıyasın ceza hukuku konusunda kaynak olacağını kabul ederken, diğer bir kısmı da suç ve cezaların belirtilmesinde kıyasın kaynak olamayacağını kabul etmektedirler.

Ayrıca Kur’an ile sünnet arasındaki fark ile bunların diğer kaynaklardan farkı iyice bilinmek gerekir. Kur’an ve sünnet islam şeriatının iki esasıdır. Bütün hükümler için konulmuş olan şeri metinlerin hukuki kaynaklarına esasdır. Diğer kaynaklara gelince bunlar, yeni hukuki esaslar getirmezler. Kur’an ve sünnetin hükümlerinden şeri ahkamı çıkarmak için birer istidlal vasıtası olarak kullanılırlar. Yani bunların Kur’an ve sünnete aykırı bir hüküm getirmeleri mümkün değildir. Çünkü kaynaklarını Kur’an ve sünnetten alırlar, dayanakları bunlardır.