IV- BEŞERİ HUKUK BU KAİDEYİ

NASIL TATBİK ETMİŞTİR?

 

111- BEŞERİ HUKUKDA “SUÇ VE CEZA KONUSUNDA HÜKÜM”PRENSİBİ:

 

Beşeri hukuk: “hüküm konulmadan suç ve ceza yoktur” prensibini ancak onsekizince yüzyılın sonlarında öğrenebilmiştir.Bu kaide Fransız ihtilalinin eseridir. Fransız devriminden önce hakimler, suçun tayininde ve cezanın tespitinde tahakakküm prensibine uyarak daha önceden hakkında hüküm bulumamış olsa bile, bir fiili suç olarak kabul emekte ve ona dilediği cezayı verebilmekteyidi. İşte bu son derece mütehakkim yetki Fransız ihtilali neticesinde batı dünyasında “hüküm konmadan suç ve ceza yoktur” prensibini tatbikine sevkeden birinci faktör olmuştur110.

(110) Bkz. Ceza kanunu şerhi, Dr. Kamil Merse ve Dr. Said Mustafa. S: 101. Ceza Kanunu, Ali Bedevi, S: 102. Ceza Kanunu, Ahmed Saffet, S: 77.