109- UMUMUN MENFAATINI İLGİLENDİREN KONULARDA TAZİR CEZASI VERİLEBİLMESİNİN SEBEBİ:

 

İslam hukukunun; umumun menfaatını ilgilendiren konularda, önceden hakkında hüküm bulunmadan da tazir cezası verilebileceğini kabul etmesinin temel nedeni; taziri gerektiren suçlarda şeriatın koyduğu hükümlerin ana ilkesinin sosyal zaruretler olmasıdır. Çünkü toplum nizamını korumak, umumun menfaatını muhafaza etmek; her an ve her vakit, her şart ve her halde geçerli olabilecek son derece elastiki hükümlerinin bulumasını gerektirir. İşte islam hukukunun getirdiği bu son derece elastiki ve her ana, her vakte, her şarta ve her olaya tatbiki mümkün olan hükümlerden daha pratik hüküm bulmak mümkün değildir. Zira umumun menfaatını alakadar eden hususlarda önceden hüküm bulumadan da tazir cezası verilebileceğini kabul etmekle topluma zarar vermek veya amme nizamını haleldar etmek isteyen  her kişinin içinden geçen duyguları yenmesini sağlar. Çünka topluma zarar vermeye kalkışacak bir kişi kanun metinlerinden ve katı hükmerin dar kalıblarından kurtulabileceğini anlarsa, hiçbir zaman için suçu işlemekten eri kalmaz. Ama görülüyor ki, islam hukukunun koyduğu bu son derece elastiki hükümerden hiçbir suçlunun kendisini kurtaracağını sanması mümkün değildir. Az sonra göreceğiz ki, beşeri hukukun en son kanunları islam hukukunun toplum nizamını ve umumun menfaatını ilgilendiren konularla alakalı olarak koyduğu hükümleri yeni yeni kabul etmeye ve benimsemeye başlamışlardır.