96- TAZİRİN BÖLÜMLERİ:

 

Taziri gerektiren suçlar üç kısma ayrılır:

1- Günahlar (masiyyet),

2- Umumun menfaatları,

3- Emirlere muhalefet.

Günahlara karşı konulan tazir cezaları islam hukukunun bizatihi haram kılmış olduğu ve yapılmasını yasak ve suç kabul ettiği fiillerdir. Umumun menfaati için konulan tazir ise, bizatihi haram kılınmamış ancak nitelikleri bakımından yasaklanmış olan fiillerdir. Bu fiillerin günah olup olmaması yasaklanması için şart değildir. Konulan hükümlere karşı gelenlere verilen tazir cezaları ise bizatihi şer’an yasaklanan ve yapılması günah olarak kabul edilmeyip emre muhalefet olarak kabul edilen fiillerdir.

Bu üç ceza bölümü arasındaki fark şöyledir: Birinci bölümdeki fiiller her zaman için yasak ve işlenmesi günahtır. İkinci bölümdeki fiiller ise her zaman için yasak değildir. Ancak belirli nitelikleri bulunduğu zaman yasaklanır. Çünkü fiil kendiliğinden günah sayılmaz. Üçüncü bölümdeki fillerde ise, fiil ya emredilir yahut yasaklanır ama emri yapmamak veya yasağı yapmak günah olarak kabul edilmez de emre muhalefet olarak kabul edilir.