95- İSLAM HUKUKU TAZİRİ GEREKTİREN SUÇLARIN HEPSİ İÇİN HÜKÜM KOYMAMIŞTIR:

 

İslam hukuku taziri gerektiren suçların hepsi için kesin hüküm koymamıştır. Cezanın arttırılmasını veya eksiltilmesini önleyecek şekilde kesinleştirilmemiştir. Halbuki haddi, kısası ve diyeti gerektiren suçlarda cezayı arttırma veya eksiltmeyi kabul etmeyecek şekilde kesin hüküm koymuştur. Görüleceği gibi islam hukuku bu suçlarda fertlerin menfaatını, toplumların faydasını ve umumun nizamını alakadar eden hususlar için hükümler koymuştur. İslam ümmetinin idaresini elinde tutanlar şartların icabına göre toplumun faydasına, güvenliğine ve nizamına zararlı olarak kabul ettiği hususlarda yasaklar koyma yetkisini vermiştir. Ayrıca toplumun düzeni ve yönetimi için kaideler koyma ve onu çiğneyenleri cezalandırma hakkını vermiştir. Taziri gerektiren suçlarda devlet reisine bırakılmış olan bölüm; islam hukukunun hüküm koyduğu ve tahdid ettiği bölümden daha çoktur. Ancak islam hukuku devlet yöneticileri için koyduğu yasak veya hükümlerde mutlak bir hürriyet vermemiştir. Bunun yerine koyulan yasakların ve hükümlerin islam hukukunun temel esaslarıyla, teşri ruhuyla uyuşmasını şart koşmuştur.