A- SUÇLAR VE CEZALAR, İLGİLİ HÜKÜMLER:

 

85- CEZAİ HÜKÜMLERDEN SÖZ EDERKEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDAN SÖZ ETMEK GEREKECEKTİR:

 

a) Cezai hükümlerin suç ve ceza üzerindeki etkileri

b)Ceza hukukunda hükümlerin delilleri. Yani ceza hukukunun kaynakları.

c) Cezai hükümlerin etkileri.

d) Hükümlerin birbirleriyle çelişmesi (yani neshi ve butlanı)

e) Şeri hükümlerin beşeri hükümlerle alakası..

Yukarda saydığımız başlıkların her biri için ayrı bir bölüm tahsis edeceğiz.

 

a- CEZAİ HÜKÜMLERİN SUÇ VE CEZA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: