I

SUÇUN HUKUKİ DAYANAĞI (RÜKNÜ)

 

84- İSLAM HUKUKUNA GÖRE SUÇUN HUKUKİ ESASI:

 

İslam hukuku; bir fiilin suç sayılabilmlesi için o fiili yasaklayan bir hükmün bulunmasını gerekli kılar. Ki bugün buna biz suçun hukuki esası adını veriyoruz.

Bir fiilin yapılmasını yasaklayan ve bu hususda takibat konusu yapan bir hükmün bulunması herhangi bir şahıs tarafından işlenmiş olan her fiilin suç sayılması için yeterli bir neden değildir. Bunun yanısıra cezalandırmak için o fiili yasaklayan hükmü fiilin işlenmesi anında da tatbikte bulunması gerekir. Ayrıca o hükmü hem fiilin işlendiği yerde hemde, suçu işleyen; şahsa cari olması gerekir. İşte bu şartlardan herhangi birisi değişik olursa yasaklanan bir fiili işleyen kimseyi cezalandırmak mümkün olmaz.

Şu halde suçun hukuki dayanağı üzerinde söz ederken aşağıdaki konuları araştırmamız her biri için ayrı bir bölüm tahsis etmemiz gerekecektir:

A- Suçlar ve cezaları için konulmuş esaslar, yani, hukuki hükümler,

B- Cezai hükümerin zaman içerisinde geçerliliği,

C- Cezai hükümlerin mekan içerisinde geçerliliği,

D- Cezai hükümlerin şahıslar üzerinde geçerliliği.