81- BAĞİLERİN VEYA SİYASİ SUÇLULARIN İSLAM ŞERİATINA GÖRE CEZASI:

 

Yukarıdaki malumattan da anlaşılacağı gibi siyasi suçluların cezası şartların değişmesine göre değişir. Binaenaleyh siyasi suçluların isyan ve savaş halinden önce veya sonra işlemiş oldukları suçlar adi suç olarak değerlendirilir ve ona göre takibat konusu olur. Çünkü bu suçlar isyan veya savaş halinde vukubulmamış olan adi suçlardır. Fakat isyan veya savaş esnasında işledikleri suçlardan olan ve savaş haletinin gerekli kıldığı devlet adamlarına karşı gelmek, onlara savaş açmak, memleketin idaresini ele geçirip hakim olmak, umumun malına el atmak, vergileri almak, sokaklarda fitneye sebep olmak, kaleleri ateşe vermek, surları ve hisarları yıkmak ve buna benzer diğer savaş haletinin tabiatı icabı olan suçlar siyasi türden suçlardır. İslam hukuku bağileri yenmek, korkutmak için kanlarını ve gerekli miktarda mallarını mübah saymakla yetinir. Devlet onları yendiğinde silahlarını atıp teslim olurlarsa malları ve kanları korunur, onları bağışlamak veya isyan esnasındaki suçlarından dolaylı tazir cezası vermek devlet reisinin yetkisi dahilindedir. Bu durumda isyan bir siyasi suçtur ve tazir cezası vermek gerekir.

Bu, isyan veya harp esnasındaki fevkalade durumun tabii gereği olan suçların hükmüdür. Ama isyan veya savaşın tabii gereği olmayan buna rağmen asiler tarafından işlenen suçlar adi suç olarak değerlendirilir ve adi suçlara verilen cezlar verilir. İsterse bu suçlar isyan sırasında vukubulmuş olsun, netice değişmez. İsyan veya iç savaş sırasında içki içmek, zina etmek, asilerden birisinin bir arkadaşını öldürmesi veya arkadaşının malını çalması gibi63.

(63) Burada  siyasi suçlarla adi suç arasındaki farkı belirtecek kadar söz ettik. Konunun geniş tafsilatına gelince inşallah bu kitabın ikinci cildinde yer alacaktır ki, siyasi suçu özel suçlar bölümünden bir bölüm olarak ele aldığımız zaman üzerinde etraflıca duracağız.