71- GAYRIMUVAKKAT SUÇLARIN TAKSİMİ:

 

Gayrımuvakkat suçlar da yenilenebilen veya sürüp giden suçlar olmak üzere ikiye ayrılır40.

(40) Suçları muvakkat ve gayrı muvakkat, yenilenen ve sürekli olmak üzere taksim etmeyi tercih ettik. Bu ise hukukçuların suçları muvakkat ve sürekli olarak takdim etme geleneklerine sürekli suçları da yenilenen bir şekilde süreklilik arzeden ve devamlı süreklilik arzeden suçlar olmak üzere yaptıkları taksime aykırı düşmektedir. Bizi hukukçuların ifadelerine karşı tutuma sevkeden faktör; kullandığımız terimlerin maksadımızı onlarınkinden daha çok ifade edebilmesidir.

a) Yenilenen suçlar: Yenilebilen suçta, suçlunun iradesinin kasıtlı olarak tekrarıyla suçun devam edip gitmesi ayni noktada bulunmaktadır. Zekat vermekten, yavruyu bakıcısına teslim etmekten kaçınmak veya ruhsatsız silah taşımak gibi. Bu gibi durumlarda suçlu suçu işler veya kaçınır. Silah taşıdığı, zekat vermediği, çocuğu bakıcısına teslim etmediği müddetçe suç devam etmektedir. Şu kadar var ki suçun süreklilği ruhsatsız silah taşımaya devam etmesiyle suçlunun iradesine bağlıdır veya zekat vermekten kaçınmak, yahut çocuğu bakıcısına teslim etmemekle.

b) Sürekli devam eden suçlar; suçlunun iradesinin işe karışmasıyla da son bulmayan suçlardır. Suçlunun iradesinin işe karışmasına gerek kalmadan suçu oluşturan fiiller devam etmektedir. Mesela yolda bir çukur açmak yahut başkasının mülküne bina yapmak veya plan dışı yapı yapmak gibi.