64- İSLAM HUKUKU İLE BEŞERİ HUKUK ARASINDA KARŞILAŞTIRMA:

 

Suçların basit ve itiyadi olarak ikiye ayrılmasında İslam hukuku ile beşeri hukuk müttefiktir. Ayrıca itiyadi suçların tarifinde ve itiyada cezanın terettüb etmesi hususunda da müttefiktirler. İslam hukukuyla Mısır medeni hukuku bir fiilin iki kerre yapılmasından veya terkibinden itiyadın oluşacağı hükmünü kabul etmiştir.