D- SUÇLARIN İŞLENİŞ ŞEKLİNE

GÖRE TEKSİM

 

I. OBJEKTİF SUÇLAR - SÜBJEKTİF SUÇLAR:

 

57- Suçların bir diğer taksim şekli de objektif ve sübjektif olmalarına göre yapılır. Bu objektivite subjektivite; fiilin objektitif ve subjektif olarak işlenmesine göre değerlendirilir. Emredilmiş yahut nehyedilmiş olarak işlenmesine göre değişir. Objektif suç, hırsızlık gibi, zina gibi, vurmak gibi yasaklanan bir fiili işlemekle olur.

Subjektif suç ise emredilen bir fiili yapmayı istememek veya işlemekten kaçınmakla oluşur.

Mesela bir şahidin şahitlik yapmakta kaçınması veya zekat verme durumunda olan birisinin zekat vermemesi gibi. Suçların pek çoğu objektiftir. Subjektif suçlarsa umumiyetle çok azdır.