56- SUÇUN VAKTİNDE KEŞFEDİLİP EDİLMEMESİNİN ÖNEMİ:

 

İslam hukukunda suçların bu şekilde taksim edilmesinin iki noktadan büyük önemi vardır:

a) İspat bakımından:

Suç eğer haddi gerektiren suçlardan ise ve aleyhde bulunan delil şahitlerin şahadeti ise, şahiktlerin olayı bizzat vukuu anında görmüş olmaları, suçluyu suçütü maşahede etmiş olmaları icab eder. İmam-ı Malik şahitlerin hadiseyi görenlerden duymuş olmasını22 caiz görmekte ise de diğer imamlar bunu kabul etmemektedirler23.

(22) El-Müdevene. C: 16, S: 45.

(23) Bedai’üs-Sanai, C: 7, S: 94. Nihayet’ül Muhtaç. C: 8, S: 307. El İkna. C: 4, S: 407.